Links

Kooperationen

www.woven-theatre-project.com

www.puppenphilharmonie.de

Kulturverein Schwarzwurzel

Ray Backes – Personal Training  www.ray-backes.com

Hans Jörn Brandenburg – Componist, Musician, Director www.h-j-b.net

Silke Meyer – Illustration, Design, Art Direction www.salzundhonig.de

 

Atelierpartnerschaften

Christin Lutze – Malerei www.christin-lutze.de

Anna Lena Straube – Malerei  www.anna-lena-straube.de

Jan Klopfleisch – www.janklopfleisch.de

Stefan Kunze – Schmiedekunst & Metallgestaltung  www.schmiedekurse-berlin.de